Tarieven en Vergoedingen

Vergoedingen 2022

Psychologische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts nodig. Verder is het belangrijk dat je klachten binnen de zorgverzekeringswet vallen. Je betaalt het eigen risico, dat voor 2022 wettelijk is vastgesteld op 385 euro. Wanneer je zelf met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, dan betaal je dat bedrag.

Vanaf 1 januari 2022 wordt gewerkt volgens de regels van het Zorgprestatiemodel. Er wordt uitgegaan van het principe ‘planning=realisatie’, wat inhoudt dat de voor jou ingeplande tijd in rekening wordt gebracht, ook als de sessie iets langer of korter duurt. Wanneer het met meer dan 15 minuten afwijkt dan wordt het aangepast in de agenda. Het intake- en adviesgesprek vallen onder diagnostiek, de overige sessies onder behandeling. Inhoudelijke contacten via mail, chat of Ehealth worden als behandeltijd gefactureerd.

In onderstaande tabel staan de tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De tarieven die ik in rekening breng horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog (BIG geregistreerd). De tarieven omvatten ook de indirecte tijd, zoals verslaglegging, rapportage of overleg huisarts. Maandelijks wordt rechtstreeks gefactureerd naar uw zorgverzekeraar. Tenzij u verzekerd bent bij VGZ (en labels), dan stuur ik de factuur maandelijks naar je toe die je vervolgens zelf kunt indienen.

Tarieven 2022

Aantal minutenTarief behandelingTarief diagnostiek
5€ 27,91€ 35,56
15€ 49,89€ 61,31
30€ 85,16€101,78
45€ 120,99€ 142,31
60€ 143,71€ 163,37
75€ 176,88€ 199,03
90€ 216,11€ 244,07
120€ 317,73€ 351,55

Onverzekerde zorg en coaching

Indien er sprake is van psychische klachten zoals werk- of relatieproblemen of aanpassingsstoornissen, dan komen deze niet meer in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Er is dan sprake van onverzekerde zorg (OVP). Als u toch in behandeling wilt komen voor werkproblemen of relatieproblemen, wordt onderstaand tarief gehanteerd. Wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u toch graag hulp wilt, of wanneer de werkgever uw behandeling betaalt, dan geldt het OVP-tarief met daar boven op 21% BTW. Dit omdat deze behandeling dan als ‘dienst’ wordt gezien en daarom met BTW wordt belast. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Tarieven onverzekerde zorg

Tarief per 60 minuten
Onverzekerde zorg (OVP)€ 117,-
Coaching€ 141,57 incl 21% BTW (€117 + €24,57)
No-show*€ 75,-

* Indien je je niet minimaal 24 uur van tevoren afmeldt voor een afspraak, wordt dit tarief in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

Vergoedingen

In 2022 heeft HoofdVisie met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten (behalve met coöperatie VGZ, daaronder vallen VGZ, Bewuzt, IZZ, Promovendum, National Academic, Besured, IZA, UMC, Univé en Zekur). Bekijk een overzicht van zorgverzekeraars op de volgende site: zorgverzekeraars-nederland-april-2022. De behandeling wordt daarom vergoed en HoofdVisie stuurt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Er wordt aanspraak gedaan op het eigen risico, dat €385,- bedraagt in 2022.

Wanneer je klant bent bij VGZ en je je wilt aanmelden voor behandeling bij HoofdVisie, kun je nog tot 31-01-2022 overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je huidige verzekering overzetten naar een restitutiepolis. Een restitutiepolis kost gemiddeld €10,- meer per maand dan een naturapolis maar dan heb je vrije keuze in zorgaanbieders en mag je ook naar een zorgaanbieder waarmee geen contract is afgesloten. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Voorwaarden vergoeding behandeling:

– Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts gericht aan HoofdVisie, gedateerd voor het eerste (intake)gesprek en met daarop verwijsdatum, persoonlijke AGB-code van je huisarts en dat het een verwijzing naar de BasisGGZ betreft.

– Je huisarts moet een vermoeden hebben van een DSM-V classificatie (ook wel diagnose genoemd, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis) en dit op de verwijsbrief zetten. De huisarts zal dit bij het maken van de verwijzing beoordelen, maar tijdens het intakegesprek bij HoofdVisie wordt vervolgens gekeken of, en zo ja van welke, classificatie er sprake is.