Tarieven en Vergoedingen

Vergoedingen 2023

Psychologische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts (of medisch specialist) nodig. Verder is het belangrijk dat je klachten binnen de zorgverzekeringswet vallen. Je betaalt het eigen risico, dat voor 2023 wettelijk is vastgesteld op 385 euro. Wanneer je zelf met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, dan betaal je dat bedrag.

Vanaf 1 januari 2022 wordt gewerkt volgens de regels van het Zorgprestatiemodel. Er wordt uitgegaan van het principe ‘planning=realisatie’, wat inhoudt dat de voor jou ingeplande tijd in rekening wordt gebracht, ook als de sessie iets langer of korter duurt. Wanneer het met meer dan 15 minuten afwijkt dan wordt het aangepast in de agenda. Het intake- en adviesgesprek vallen onder diagnostiek, de overige sessies onder behandeling. Inhoudelijke contacten via mail, chat of Ehealth worden als behandeltijd gefactureerd.

In onderstaande tabel staan de tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De tarieven die ik in rekening breng horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog (BIG geregistreerd). De tarieven omvatten ook de indirecte tijd, zoals verslaglegging, rapportage of overleg huisarts. Maandelijks wordt rechtstreeks gefactureerd naar de zorgverzekeraar. Tenzij je verzekerd bent bij VGZ (en labels), dan stuur ik de factuur naar je toe en kun je die vervolgens zelf indienen.

Tarieven 2023

Aantal minutenTarief behandelingTarief diagnostiek
5€ 29,68€ 37,87
15€ 52,99€ 65,19
30€ 90,36€108,04
45€ 128,40€ 151,07
60€ 152,50€ 173,40
75€ 187,76€ 211,34
90€ 229,30€ 259,01
120€ 337,14€ 373,08

Niet-basispakket zorg en coaching

Behandeling van psychische klachten, zoals werk- of relatieproblemen of moeite met aanpassen aan nieuwe (ingrijpende) situaties wordt niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan ook zijn dat je therapie wenst zonder tussenkomst van huisarts of zorgverzekeraar. In beide situaties betaal je zelf de behandeling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor coaching. Je betaalt dan ook zelf de behandeling of je vraagt een traject aan via je eigen werkgever. Bij coaching wordt er BTW in rekening gebracht. Dit omdat deze behandeling als ‘dienst’ wordt gezien en daarom met BTW wordt belast. In bovenstaande situaties heb je geen verwijzing van de huisarts nodig en er wordt geen informatie naar je zorgverzekeraar gestuurd.

Tarieven niet-basispakketzorg

2023Tarief per 60 minuten
Niet-basispakketzorg en vrijwillig zelfbetalers€ 124,-
CoachingVanaf € 124,- (excl 21% BTW). Neem contact op voor een tarief op maat.
No-show*€ 85,-

* Indien je je niet minimaal 24 uur van tevoren afmeldt voor een afspraak, wordt dit tarief in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

Vergoedingen

In 2023 heeft HoofdVisie met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met coöperatie VGZ. Daaronder vallen UMC, IZA, Unive, Zekur, VGZ, VGZ Bewuzt, United Consumers VGZ en IZZ. Bekijk een overzicht van zorgverzekeraars op de volgende site: zorgverzekeraars-nederland-2023. HoofdVisie stuurt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Er wordt aanspraak gedaan op het eigen risico, dat €385,- bedraagt in 2023.

Wanneer je klant bent bij VGZ en je je wilt aanmelden voor behandeling bij HoofdVisie, vraag dan bij je zorgverzekeraar na hoe hoog de vergoeding voor psychologische behandeling is met een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Als je een restitutiepolis hebt, heb je recht op volledige vergoeding van de behandeling. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Voorwaarden vergoeding behandeling:

– Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts gericht aan HoofdVisie, gedateerd voor het eerste (intake)gesprek en met daarop verwijsdatum, persoonlijke AGB-code van je huisarts en dat het een verwijzing naar de BasisGGZ betreft.

– Je huisarts moet een vermoeden hebben van een DSM-V classificatie (ook wel diagnose genoemd, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis) en dit op de verwijsbrief zetten. De huisarts zal dit bij het maken van de verwijzing beoordelen, maar tijdens het intakegesprek bij HoofdVisie wordt vervolgens gekeken of, en zo ja van welke, classificatie er sprake is.