Tarieven en Vergoedingen

Zorgproducten

In de Basis GGZ vindt de behandeling plaats binnen een aantal verschillende zorgproducten, genaamd ‘kort’,  ‘middel’, ‘intensief’ en ‘ chronisch’. In welk product de behandeling valt is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling.

De tarieven voor de zorgproducten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven zijn inclusief alle gesprekstijd (directe cliënttijd) en alle administratie (indirecte cliënttijd).

Tarieven 2019

Zorgproduct - maximale behandelduurTarief
Kort - 294 minuten€ 507,62
Middel - 495 minuten€ 864,92
Intensief - 750 minuten€ 1.356,25
Chronisch - 750 minuten€ 1.251,70
Onvolledig behandeltraject - 120 minuten*€ 207,19

* wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-V classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Tarieven onverzekerde zorg

Tarief
No-show€ 60,-
Consult 45 minuten*€ 98,-

* consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.

Vergoedingen

De meeste klachten die behandeld worden bij HoofdVisie komen  in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de basisverzekering (met een eigen risico van €385,- in 2019). Vanaf 1 januari 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (nog in afwachting van VGZ) en wordt de behandeling rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Wel wordt aanspraak gedaan op het eigen risico, dat in 2020 €385,- bedraagt.

Om voor vergoedingen in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:

  • Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts, gedateerd voor het eerste (intake)gesprek* en met daarop de persoonlijke AGB-code van de huisarts.
  • Er moet een vermoeden zijn van een DSM-V classificatie (ook wel diagnose genoemd, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis). De huisarts zal dit bij het maken van de verwijzing beoordelen, maar ook tijdens het intakegesprek bij HoofdVisie wordt zorgvuldig gekeken of, en zo ja van welke, classificatie er sprake is.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat er geen classificatie gesteld kan worden en behandeling bij HoofdVisie dus niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan wordt dit met je besproken. Je kunt dan kiezen om terug te gaan naar de huisarts en met hem/ haar te overleggen wat andere mogelijkheden zijn om hulp te krijgen voor je klachten. Een andere optie is dat je de psychologische behandeling zelf betaalt, kijk de tabel voor de tarieven.

* Wanneer er bij het intakegesprek geen verwijsbrief aanwezig is dan worden de kosten in rekening gebracht middels een factuur, tenzij de verwijsbrief (met een datum van voor het intakegesprek) alsnog wordt aangeleverd. Zie de tabel voor tarieven.

No Show

Wanneer je een afspraak hebt gepland bij HoofdVisie en je wilt deze van te voren afzeggen, dan kan dit tot 24 uur voor de tijd. Wanneer er een afspraak gepland staat, maar je verschijnt niet op de afspraak, dan wordt een no-show tarief van €60,- in rekening gebracht.