Tarieven en Vergoedingen

2019

Voor het jaar 2019 heeft HoofdVisie geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je afhankelijk van je verzekeringspolis (natura of restitutie) een (groot) deel van de behandeling vergoed krijgt. Dit is meestal tussen de 70% en 100%. Wil je er zeker van zijn hoeveel je vergoed krijgt, check dan je zorgverzekering online of bel met je zorgverzekeraar.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en er wordt wel aanspraak gedaan op je eigen risico. 

Voorwaarden

Er zijn verder een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wil de behandeling vergoed kunnen worden:

  • Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts, gedateerd voor het eerste (intake)gesprek*
  • Er moet sprake zijn van een vastgestelde DSM-V classificatie (ook wel diagnose genoemd, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis). De huisarts zal dit bij het maken van de verwijzing beoordelen, maar ook in het intake- gesprek bij HoofdVisie wordt zorgvuldig gekeken of en zo ja van welke classificatie er sprake is.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat er geen classificatie gesteld kan worden en behandeling bij HoofdVisie dus niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan wordt dit met je besproken. Je kunt dan kiezen om terug te gaan naar de huisarts en met hem/ haar te overleggen wat andere mogelijkheden zijn om hulp te krijgen voor je klachten. Een andere optie is dat je de psychologische behandeling zelf betaalt, kijk hieronder voor tarieven.

* Wanneer er bij het intakegesprek geen verwijsbrief aanwezig is dan worden de kosten in rekening gebracht middels een factuur, tenzij de verwijsbrief (met een datum van voor het intakegesprek) alsnog wordt aangeleverd. Zie voor de geldende tarieven de tabel onderaan deze pagina.

No Show

Wanneer je een afspraak hebt gepland bij HoofdVisie en je wilt deze van te voren afzeggen, dan kan dit tot 24 uur voor de tijd. Wanneer er een afspraak gepland staat, maar je verschijnt niet op de afspraak, dan wordt een no-show tarief van €60,- in rekening gebracht.

Zorgproducten

In de Basis GGZ vindt de behandeling plaats binnen een aantal verschillende zorgproducten, genaamd ‘kort’,  ‘middel’, ‘intensief’ en ‘ chronisch’. In welk product de behandeling valt is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling.

De tarieven voor de zorgproducten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven zijn inclusief alle gesprekstijd (directe cliënttijd) en alle administratie (indirecte cliënttijd).

Standaard tarieven Generalistische Basis GGZ 2019

ZorgproductMaximumtarief
Kort - 294 minuten*€ 507,62
Middel - 495 minuten*€ 864,92
Intensief - 750 minuten*€ 1.356,25
Chronisch - 750 minuten*€ 1.251,70
Onvolledig behandeltraject**€ 207,19

* Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Voor een individuele patiënt kan de behandeling dus korter of langer duren.
** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-V classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Tarieven onverzekerde zorg

Tarief
No-show€ 60,-
Consult 45 minuten*€ 98,-

* consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.