Privacy

Voor een GZ-psycholoog geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht, de GZ-psycholoog moet zich houden aan de beroepscode voor psychologen. Dit betekent dat je gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Informatieverstrekking aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van jou. Doorgaans krijgt je huisarts (met toestemming van jou) wel informatie over de behandeling, zoals diagnose en behandelplan.

Veilig communiceren
Met de komst van de AVG is ook het privacybeleid van HoofdVisie geactualiseerd. Dit houdt in dat de communicatie over behandelinhoudelijke zaken niet meer mag verlopen via mail of whatsapp. HoofdVisie biedt een beveiligde manier van communiceren, waarover u in het eerste gesprek uitleg zult krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van Zorgmail en ZorgDomein.

Belangrijk om te weten! Vanuit het kwaliteitsstatuut is HoofdVisie verplicht om de voortgang van de behandeling te meten, aan de hand van de ROM (routine outcome monitoring). Deze meting d.m.v. een digitale vragenlijst vindt plaats om te kunnen meten en vergelijken hoe de kwaliteit van zorgverleners zich landelijk verhoudt. De vragenlijst vul je in aan het begin en eind van je behandeling. Deze informatie over het verloop van de behandeling kan worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het Landelijk DBC Informatiesysteem (DIS). Naast de scores op de vragenlijsten moeten ook gegevens zoals BSN, persoonskenmerken en diagnose worden meegestuurd. Deze gegevens worden voor de aanlevering automatisch gepseudonimiseerd, zodat de SBG en het DIS deze niet tot een persoon kan herleiden. Indien vanuit privacyoverwegingen geen informatie wilt verstrekken, dan kun je ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen. Je dossier wordt dan uitgesloten van gegevensaanlevering. Geef het aan als je daar gebruik van wilt maken.

Zie hier ook het uitgebreidere privacystatement.