Privacy

Voor een GZ-psycholoog geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht, de GZ-psycholoog moet zich houden aan de beroepscode voor psychologen. Dit betekent dat je gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Informatieverstrekking aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van jou. Doorgaans krijgt je huisarts (met toestemming van jou) wel informatie over de behandeling, zoals diagnose en behandelplan.

Veilig communiceren
Met de komst van de AVG is ook het privacybeleid van HoofdVisie geactualiseerd. Dit houdt in dat de communicatie over behandelinhoudelijke zaken niet meer mag verlopen via mail of whatsapp. HoofdVisie biedt een beveiligde manier van communiceren, waarover u in het eerste gesprek uitleg zult krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van Zorgmail en ZorgDomein.

Belangrijk om te weten! Vanuit het kwaliteitsstatuut is HoofdVisie verplicht om de voortgang van de behandeling te meten, aan de hand van de ROM (routine outcome monitoring). Deze meting d.m.v. een digitale vragenlijst vindt plaats om te kunnen meten en vergelijken hoe de kwaliteit van zorgverleners zich landelijk verhoudt. De vragenlijst vul je in aan het begin en eind van je behandeling. Daarnaast is met de komst van het Zorgprestatiemodel verplicht gesteld de zorgvraag te typeren met behulp van het invullen van een vragenlijst. Deze wordt door de behandelaar na de intake ingevuld. Ook wordt bepaalde informatie aangeleverd bij de zorgverzekeraar, zoals een diagnose. Voordat de intake plaatsvindt, ontvang je een bestand waarin deze privacy-zaken nog eens uitvoerig worden toegelicht. Indien je vanuit privacyoverwegingen geen informatie wilt verstrekken, dan kun je ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen. In het behandelplan neem ik je voorkeuren op.

Meer over privacy is hier te lezen: privacystatement.