Privacy

Voor een GZ-psycholoog geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht, de GZ-psycholoog moet zich houden aan de beroepscode voor psychologen. Dit betekent dat je gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Informatieverstrekking aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van jou. Doorgaans krijgt je huisarts (met toestemming van jou) wel informatie over de behandeling, zoals diagnose en behandelplan.

Belangrijk om te weten! Vanuit het kwaliteitsstatuut is HoofdVisie verplicht om de voortgang van de behandeling te meten, aan de hand van de ROM (routine outcome monitoring). Deze meting d.m.v. een digitale vragenlijst vindt plaats om te kunnen meten en vergelijken hoe de kwaliteit van zorgverleners zich landelijk verhoudt. De vragenlijst vul je in aan het begin en eind van je behandeling. Deze informatie over het verloop van de behandeling wordt vervolgens aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het Landelijk DBC Informatiesysteem (DIS). Naast de scores op de vragenlijsten moeten ook gegevens zoals BSN, persoonskenmerken en diagnose worden meegestuurd. Deze gegevens worden voor de aanlevering automatisch gepseudonimiseerd, zodat de SBG en het DIS deze niet tot een persoon kan herleiden. Je kunt ervoor kiezen een privacyverklaring te ondertekenen, dan wordt je dossier uitgesloten van gegevensaanlevering. Geef dit aan bij Kirsten als je dit wilt.


               

 

HoofdVisie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor
Vrijgevestigde Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor
GZ-psychologen en de Nederlandse Vereniging voor
Psychosociale Oncologie.