Wat kun je verwachten?


Na doorverwijzing van de huisarts en/of aanmelding via de website van HoofdVisie krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken wat de samenhang is van je klachten en in welke mate je hiervan last hebt. Daarnaast bekijken we samen welke omstandigheden mogelijk een rol spelen in de ontwikkeling van je klachten. Ook besteden we aandacht aan jouw sterke vaardigheden en manier van omgaan met problemen. Het is belangrijk om van jou te horen wat er al goed gaat en wat je reeds geprobeerd hebt om je klachten (nu en in het verleden) aan te pakken. Wanneer we een beeld hebben van dit geheel, dan bespreken we welk doel je wilt bereiken en wat hiervoor nodig is.

Vergoeding zorgverzekeraar

In het intakegesprek wordt samen met jou bekeken of er een zogenaamde DSM-V classificatie gesteld kan worden. Een classificatie (ook wel diagnose genoemd) is een verzameling van symptomen of klachten, die bijvoorbeeld de naam ‘depressie’ of ‘angststoornis’ krijgt. Veel classificaties, maar niet alle, worden vergoed door de zorgverzekeraar. Klik hier voor meer informatie over vergoeding.

En dan?

Wanneer je besluit om in behandeling te gaan, wordt er in overleg met jou een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat beschreven hoe de behandeling vorm krijgt en welk doel je wilt bereiken. De behandeling zal doorgaans bestaan uit 4 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Als tijdens het intakegesprek de indruk ontstaat dat de klachten ernstiger en complexer zijn en niet voldoende behandeld kunnen worden binnen deze termijn, wordt dit met je besproken.