Wat kun je verwachten?

Procedure aanmelding

Vaak wordt er allereerst via mail of telefonisch contact met me opgenomen om te vragen of je bij mij in behandeling kunt komen. Ik vraag dan kort naar klachten om een eerste inschatting te maken van je hulpvraag en ernst van de klachten. Ook vraag ik bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent om te controleren of ik daarmee een contract heb. Vooraf zorg ik dat alle informatie omtrent verwijzing, behandeling en tarieven/vergoedingen helder zijn. Als dat het geval is, plannen we een intakegesprek en neem je de verwijsbrief van je huisarts mee naar het intakegesprek. Om te weten waar een verwijsbrief aan moet doen, lees dan het volgende: Verwijzing

Intakegesprek

In dit gesprek wordt gekeken wat de samenhang is van je klachten en in welke mate je hiervan last hebt. Daarnaast bekijken we samen welke omstandigheden mogelijk een rol spelen in de ontwikkeling van je klachten. Ook besteden we aandacht aan jouw sterke vaardigheden en manier van omgaan met problemen. Het is belangrijk om van jou te horen wat er al goed gaat en wat je reeds geprobeerd hebt om je klachten (nu en in het verleden) aan te pakken. Wanneer we een beeld hebben van dit geheel, dan bespreken we welk doel je wilt bereiken en wat hiervoor nodig is.

En dan?

Wanneer je besluit om in behandeling te gaan, wordt er in overleg met jou een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat beschreven hoe de behandeling vorm krijgt en welk doel je wilt bereiken. De behandeling zal doorgaans bestaan uit 4 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Als tijdens het intakegesprek de indruk ontstaat dat de klachten ernstiger en complexer zijn en niet voldoende behandeld kunnen worden binnen deze termijn, wordt dit met je besproken. Het kan dan zijn dat ik je terugverwijs naar de huisarts, of naar een andere hulpverlener of vorm van zorg beter afgestemd op jouw klachten en behoeften.