Klachten- en geschillenregeling

Als je in behandeling bent bij HoofdVisie, dan mag je ervan uitgaan dat je kwalitatief goede zorg ontvangt. Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin je ontevreden bent, over de behandeling of over de algemene gang van zaken, dan kun je dit ten alle tijden met de behandelaar bespreken.

Voor klachten kunt u terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via [email protected], per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. Zie voor meer informatie: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Voor geschillen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/