Welke therapie?

HoofdVisie | Psychologiepraktijk biedt behandeling voor psychische klachten van licht- tot matige ernst, aan mensen van 18 jaar en ouder. De behandeling vindt plaats in de Basis GGZ, wat betekent dat het behandeltraject van relatief korte duur (maximaal 12 gesprekken) is. Als je nog niet eerder te maken hebt gehad met psychologische behandeling vindt je het misschien lastig om te bedenken wat het precies inhoudt. Mensen hebben vaak het klassieke beeld in hun hoofd van een patiënt die op een bank ligt en praat. In werkelijkheid gaat het wel iets anders in zijn werk.

De behandeling  bij HoofdVisie bestaat onder andere uit cognitieve gedragstherapie. Daarnaast wordt er gewerkt met oplossingsgerichte gesprekstherapie, mindfulness en EMDR. De gesprekken kunnen gecombineerd worden met E-mental Health (internettherapie). Om je een goed beeld te geven van de behandeling bij HoofdVisie, vindt je hieronder een aantal therapieën specifieker toegelicht.

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychologische behandeling die wetenschappelijk onderzocht is en voor veel verschillende klachten goed blijkt te werken. In de cognitieve gedragstherapie kijk je samen met de psycholoog naar de samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag. Dat we gedachten en gevoelens hebben die ons gedrag beïnvloeden, zijn we ons lang niet altijd bewust van. Onze gedachten gaan vaak zo snel, dat we ze in de cognitieve gedragstherapie ook wel ‘automatische gedachten’ noemen.  Met behandeling leer je je bewust te worden van deze automatische en vaak niet- helpende gedachtepatronen en gedragingen, zodat je ze kunt veranderen of aanpassen. Het is een actieve vorm van behandeling waarbij je zelf ook tussen de sessies door, aan het werk gaat met oefeningen. Op deze manier krijg je handvatten die je na het stoppen van de behandeling, kunt blijven toepassen.

 

Hoe werkt oplosssingsgerichte gesprekstherapie?

In de oplossingsgerichte gesprektherapie wordt er naast klachtgericht, vooral krachtgericht gewerkt. Binnen deze therapie ga je op zoek naar ‘oplossingen’ in plaats van je uitgebreid te focussen op het probleem.  Natuurlijk wordt wel stilgestaan bij het probleem en de reden waarvoor je je aanmeldt, maar met oplossingsgerichte gesprekstherapie ga je dit niet helemaal uitpluizen. Technieken in deze behandeling zijn er juist op gericht om je bewust te worden van je eigen (sterke) vaardigheden en mogelijkheden, die je kunt gebruiken om toe te werken naar de gewenste situatie (het doel of de ‘oplossing’). Oplossgingsgericht werken is concreet en gericht op een realistische toekomst zoals jij die wenst. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar deze vorm van therapie, waarbij is gebleken dat resultaten in kortere tijd kunnen worden bereikt dan met andere methoden.

 

Waarom Mindfulness?

In de huidige maatschappij zijn we gewend geraakt om te streven naar een afwezigheid van onplezierige gevoelens. Alleen al kijkende naar de social media, waarin alles als mooi en positief wordt weerspiegeld, zou je haast denken dat iedereen altijd goed gemutst is en het leven over rozen gaat. Maar is dit eigenlijk wel de werkelijkheid? Kunnen we een leven leiden zonder leed en ongemak? Iedereen weet natuurlijk wel dat dit niet de realiteit is, we krijgen nu eenmaal te maken met ziekte, vervelende gebeurtenissen en persoonlijke strubbelingen. Mindfulness gaat niet over het vinden van een oplossing of veranderen van gedachten en gevoelens, om zo je situatie te verbeteren. Met mindfulness leer je je bewust te worden van wat je ervaart, voelt, denkt en doet in het hier en nu. Want alleen als je opmerkt wat er gebeurt of in je omgaat, kun je de keus maken om hier bewust op te reageren. Bij mindfulness wordt er gebruik gemaakt van oefeningen die zijn afgeleid uit yoga en meditatie. Met name bij gebeurtenissen waarin we weinig tot geen invloed hebben op de situatie of uitkomst, kan mindfulness je leren meer rust te vinden en dichter bij jezelf te komen. Mindfulness blijkt goed te werken voor diverse problemen waaronder depressie, angst en ook omgaan met de emoties die spelen bij het doormaken van een ziekte als kanker.

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een geprotocolleerde behandeling die wordt ingezet wanneer het iemand niet goed lukt om een heftige ervaring zelf te verwerken. Klachten die dan kunnen ontstaan zijn angstige beelden of herbelevingen (van de heftige gebeurtenis), overmatige alertheid en vermijding van de ‘triggers’ die de nare gevoelens oproepen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR, waarbij is gebleken dat veel mensen gebaad zijn bij deze therapie. HoofdVisie kan kortdurende EMDR behandeling bieden, voor mensen die eenmalig iets heftigs hebben meegemaakt. Ook bij overige angsten en fobieën kan EMDR (als dan niet in combinatie met cognitieve gedragstherapie) worden toegepast.

 

De combinatie met E-mental Health.

E-mental Health is een vorm van therapie via internet, waarbij je in je eigen tijd kunt werken aan je behandeldoelen. Met online behandelmodules die gebaseerd zijn op wetenschappelijk ontwikkelde behandelingen, krijg je uitleg en handvaten specifiek toegespitst op jou hulpvraag en problemen. E-mental Health kan een mooie toevoeging zijn aan de gesprekken met de psycholoog. De behandeling is altijd ‘blended’, wat betekent dat het combinatie is tussen echte ‘ face-to-face’ gesprekken en internet therapie. Het is heel persoonlijk of je dit prettig vindt. Over het algemeen zijn mensen (na even een drempel over te moeten) zeer enthousiast en komt de E- Health de uiteindelijke behandelresultaten ten goede. HoofdVisie gebruikt E-Health programma Karify.

 


               

 

HoofdVisie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor
Vrijgevestigde Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor
GZ-psychologen en de Nederlandse Vereniging voor
Psychosociale Oncologie.