Welke therapie?

HoofdVisie | Psychologiepraktijk biedt behandeling voor psychische klachten van licht- tot matige ernst, aan mensen van 18 jaar en ouder. De behandeling vindt plaats in de Basis GGZ, wat betekent dat het behandeltraject van relatief korte duur (maximaal 12 gesprekken) is. Als je nog niet eerder te maken hebt gehad met psychologische behandeling vindt je het misschien lastig om te bedenken wat het precies inhoudt. Mensen hebben vaak het klassieke beeld in hun hoofd van een patiënt die op een bank ligt en praat. In werkelijkheid gaat het wel iets anders in zijn werk.

De behandeling  bij HoofdVisie bestaat onder andere uit cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Daarnaast wordt er gewerkt met oplossingsgerichte gesprekstherapie, mindfulness, EMDR en steunend/structurerende gesprekken. De gesprekken kunnen gecombineerd worden met E-mental Health (internettherapie). Om je een goed beeld te geven van de behandeling bij HoofdVisie, vind je hieronder een aantal therapieën specifieker toegelicht.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychologische behandeling die wetenschappelijk onderzocht is en voor veel verschillende klachten goed blijkt te werken. In de cognitieve gedragstherapie kijk je samen met de psycholoog naar de samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag. Dat we gedachten en gevoelens hebben die ons gedrag beïnvloeden, zijn we ons lang niet altijd bewust van. Onze gedachten gaan vaak zo snel, dat we ze in de cognitieve gedragstherapie ook wel ‘automatische gedachten’ noemen.  Met behandeling leer je je bewust te worden van deze automatische en vaak niet- helpende gedachtepatronen en gedragingen, zodat je ze kunt veranderen of aanpassen. Het is een actieve vorm van behandeling waarbij je zelf ook tussen de sessies door, aan het werk gaat met oefeningen. Op deze manier krijg je handvatten die je na het stoppen van de behandeling, kunt blijven toepassen.

Aandachtgerichte cognitieve therapie

Met aandachttraining, of ook wel mindfulness, leer je je bewust te worden van wat je ervaart, voelt, denkt en doet in het hier en nu. Want alleen als je opmerkt wat er gebeurt of in je omgaat, kun je de keus maken om hier bewust op te reageren. We zijn vaak geneigd om (onbewust) te reageren op een automatische manier, zoals we dat geleerd hebben of zoals het bij ons past. Dit is prima en zorgt ervoor dat we ons over het algemeen goed kunnen redden in het dagelijks leven. Wanneer we automatismen (gedachten, gedrag) blijven toepassen in situaties, waarbij het eigenlijk niet meer helpend is, kan het echter zo zijn dat dit tot klachten leidt. Het is mooi als je dan je bewustwording kun vergroten, dit kun je oefenen door je aandacht te trainen. Bij mindfulness wordt er gebruik gemaakt van oefeningen die zijn afgeleid uit yoga en meditatie. Ook bij gebeurtenissen waarin we weinig tot geen invloed hebben op de situatie of uitkomst, kan mindfulness je leren meer rust te vinden en dichter bij jezelf te komen. Mindfulness blijkt goed te werken voor diverse problemen waaronder depressie, angst en ook omgaan met de emoties die spelen bij het doormaken van een ziekte als kanker.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een geprotocolleerde behandeling die wordt ingezet wanneer het iemand niet goed lukt om een heftige ervaring zelf te verwerken. Klachten die dan kunnen ontstaan zijn angstige beelden of herbelevingen (van de heftige gebeurtenis), overmatige alertheid en vermijding van de ‘triggers’ die de nare gevoelens oproepen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR, waarbij is gebleken dat veel mensen gebaat zijn bij deze therapie. HoofdVisie kan kortdurende EMDR behandeling bieden, voor mensen die eenmalig iets heftigs hebben meegemaakt. Ook bij overige angsten en fobieën kan EMDR (al dan niet in combinatie met cognitieve gedragstherapie) worden toegepast.

Schematherapie

Binnen de basisGGZ is het geven van een ‘volwaardige’ schematherapie niet mogelijk, omdat ik alleen kortdurende behandeling bied. Dit heeft me er echter niet van weerhouden om de basis- en gevorderden opleiding Schematherapie bij de Radboud Universiteit af te ronden. Ik vind het zeer waardevol om samen met iemand te onderzoeken welke patronen, die vroeger ontstaan zijn, je in het heden nog steeds kunnen belemmeren in je dagelijks leven. Het hebben van aandacht voor (heftige) emotionele reacties in situaties, waarin je zelf niet altijd begrijpt waar ze vandaan komen, vind ik zeer waardevol. Binnen de schematherapie wordt o.a. gebruikt gemaakt van oefeningen die gericht zijn op het voelen van bepaalde zelfbeschermingsmechanismen die vroeger goed werkten om te kunnen ‘overleven’, maar die nu niet meer functioneel zijn en belemmerend werken in je functioneren. Ik gebruik een Ehealth module van Therapieland ter ondersteuning van schematherapie, zodat je thuis alvast vragenlijsten en een aantal opdrachten kunt invullen, en kunt lezen over schematherapie en je eigen niet-functionele patronen.

De combinatie met E-mental Health.

E-mental Health is een vorm van therapie via internet, waarbij je in je eigen tijd kunt werken aan je behandeldoelen. Met online behandelmodules die gebaseerd zijn op wetenschappelijk ontwikkelde behandelingen, krijg je uitleg en handvaten specifiek toegespitst op jou hulpvraag en problemen. E-mental Health kan een mooie toevoeging zijn aan de gesprekken met de psycholoog. De behandeling is altijd ‘blended’, wat betekent dat het combinatie is tussen echte ‘ face-to-face’ gesprekken en internet therapie. Het is heel persoonlijk of je dit prettig vindt. Over het algemeen zijn mensen (na even een drempel over te moeten) zeer enthousiast en komt de E- Health de uiteindelijke behandelresultaten ten goede. HoofdVisie gebruikt E-Health programma Therapieland.