Aanmelden

Voor aanmeldingen of vragen over aanmelden mail naar [email protected]

Verwijzers kunnen rechtstreeks (beveiligd) aanmelden via het ZorgMail EDI-adres: [email protected] of naar het beveiligd emailadres: [email protected]

Op dit moment is er geen wachttijd voor intake en behandeling.