Verwijzing

Een verwijzing voor psychologische behandeling naar HoofdVisie verloopt altijd via de huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Deze kijkt eerst samen met jou of er sprake kan zijn van een DSM-V classificatie (ook wel diagnose genoemd, bijvoorbeeld depressie of angststoornis) en wat de ernst is van klachten. Je hebt vervolgens een verwijsbrief van de huisarts voor Basis GGZ (zie hieronder) nodig, zodat de behandeling bij HoofdVisie vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Je kunt je al wel vast aanmelden via de website. De huisarts kan de verwijsbrief dan doorsturen naar HoofdVisie, of je neemt de verwijsbrief zelf mee naar het eerste gesprek.

Basis GGZ

HoofdVisie biedt psychologische behandeling in de Basis GGZ voor klachten van licht tot matige ernst, met een behandelduur van 4 tot 12 gesprekken.  Sinds 1 januari 2014 wordt er een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (kortdurende behandeling van licht tot matige, niet complexe klachten) en Gespecialiseerde GGZ (langerdurende behandeling van ernstige en complexe klachten). Dit systeem is bedacht om de geestelijke gezondheidszorg overzichtelijker te maken.

In de praktijk betekent dit dat er tijdens het intake- gesprek bij HoofdVisie ook gekeken wordt of je klachten passen binnen de Basis GGZ. Wanneer je klachten ernstig zijn of om langerdurende behandeling vragen, kan het zijn dat je toch beter doorverwezen kunt worden naar de Gespecialiseerde GGZ. Door hier in het begin goed naar te kijken, wordt geprobeerd te voorkomen dat je na behandeling bij HoofdVisie alsnog doorverwezen moet worden.