Aanmeldklachten

HoofdVisie | Psychologiepraktijk biedt psychologische behandeling aan  volwassenen (vanaf 18 jaar) voor de meeste psychische klachten van lichte- tot matige ernst. Dat kunnen bijvoorbeeld angst- of stemmingsklachten zijn, traumagerelateerde klachten of klachten als gevolg van een ontwikkelingsstoornis. De behandeling vindt plaats in de Basis GGZ, wat betekent dat het behandeltraject van relatief korte duur (maximaal 10-12 gesprekken) is. 

Somberheid & depressie

De psychische klachten waarmee je je aanmeldt kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het zijn dat je last hebt van somberheidsgevoelens,  interesseverlies, vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, gespannenheid, moeite met concentreren of slecht slapen. Klik op somberheid en depressie voor meer informatie.

Angst & piekeren

Andere veelvoorkomende klachten zijn overmatig piekeren of zorgen maken om van alles en nog wat, gevoelens van stress, paniek en angstige gedachten of gevoelens. Lees meer over angst, piekeren en de behandeling hiervan.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Heb je een diagnose ASS gekregen en wil je meer inzicht in de diagnose,  stilstaan bij welke invloed ASS wellicht heeft (gehad) op je leven (inclusief je relatie en/of gezin), leren omgaan met overprikkeling en de gevolgen van je diagnose? Voor deze, maar ook andere, behandelvragen kun je terecht bij Hoofdvisie. Lees meer over ASS.

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)

Heb je een diagnose ADHD gekregen en wil je meer inzicht in de diagnose, hulp bij het leren plannen en organiseren van verschillende taken, praten over de invloed van het snel afgeleid zijn op je functioneren, of heb je een andere vraag over ADHD? Neem contact op met Hoofdvisie. Lees meer over ADHD.

Psychologische hulp na kanker

Psychische klachten kunnen ook ontstaan bij het meemaken van een ingrijpende levensgebeurtenis zoals kanker. Het is heel normaal dit zorgt voor spanning, angst, somberheid en andere klachten. Op eigen kracht en met steun van naasten lukt het je misschien om er zo goed mogelijk bovenop te komen. Maar het is niet ongewoon dat bovengenoemde bovengenoemde klachten je hinderen en langer blijven bestaan dan goed voor je is. Lees meer over datgene wat HoofdVisie kan betekenen bij psychische klachten na kanker.

Psychologische hulp rondom zwangerschap

Ik beteken graag iets voor vrouwen (en hun partners) rondom het thema ‘kinderen krijgen’. Bijvoorbeeld wanneer jij (of je partner):

– graag kinderen wilt maar dit niet vanzelf gaat

– opziet tegen je bevalling

– een traumatische bevalling hebt gehad

– je begon met piekeren over de opvoeding van je kind(eren), bijvoorbeeld nadat de kraamzorg stopte

– je seksuele problemen hebt ,

– etc.

Mocht je net bevallen zijn en je nog niet met je baby op pad kunnen of willen, is het mogelijk een afspraak bij je thuis te plannen.