Aanmeldklachten

HoofdVisie | Psychologiepraktijk biedt psychologische behandeling voor mensen van 18 jaar en ouder met psychische klachten van licht- tot matige ernst. De behandeling vindt plaats in de Basis GGZ, wat betekent dat het behandeltraject van relatief korte duur (maximaal 12 gesprekken) is.

Somberheid & depressie

De psychische klachten waarmee je je aanmeldt kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het zijn dat je last hebt van somberheidsgevoelens,  interesseverlies, vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, gespannenheid, moeite met concentreren of slecht slapen. Klik op somberheid en depressie voor meer informatie.

Angst & piekeren

Andere veelvoorkomende klachten zijn overmatig piekeren of zorgen maken om van alles en nog wat, gevoelens van stress, paniek en angstige gedachten of gevoelens. Lees meer over angst, piekeren en de behandeling hiervan.

Psychologische hulp na kanker

Psychische klachten kunnen ook ontstaan bij het meemaken van een ingrijpende levensgebeurtenis zoals kanker. Het is heel normaal dit zorgt voor spanning, angst, somberheid en andere klachten. Op eigen kracht en met steun van naasten lukt het je misschien om er zo goed mogelijk bovenop te komen. Maar het is niet ongewoon dat bovengenoemde bovengenoemde klachten je hinderen en langer blijven bestaan dan goed voor je is. Lees meer over datgene wat HoofdVisie kan betekenen bij psychische klachten na kanker.

HoofdVisie kan meer!

Ook wanneer je psychische klachten ervaart die hierboven niet staan genoemd kunnen we kijken wat HoofdVisie voor je kan betekenen. Overleg met je huisarts of neem eventueel vrijblijvend contact op met HoofdVisie als je meer wilt weten.