Stemmingsklachten

Somberheid

Ons lichaam is zo ingesteld dat we niet altijd alleen maar opgewekt en vrolijk kunnen zijn. Onplezierige gevoelens zoals somberheid en verdriet horen bij het leven. Wanneer we iets vervelends meemaken of ons ergens zorgen over maken, dan kan dit van invloed zijn op onze stemming. Sombere gevoelens kunnen van tijdelijke aard zijn, ze gaan dan vanzelf weer over wanneer je het probleem hebt opgelost of simpelweg als we even een nachtje goed hebben geslapen. Deze sombere gevoelens hebben dan geen hele grote invloed op je functioneren en je kunt gewoon blijven doen wat je wilt doen. Wanneer je een depressie hebt is dat anders, de somberheidsklachten zijn dan ernstiger en houden langer aan dan goed voor je is.

Depressie

Er kan sprake zijn van een depressie wanneer je langer dan twee weken gedurende het grootste deel van de dag, last hebt van een sombere stemming en/of een verlies van interesse in (alledaagse) activiteiten. Verder spelen er vaak klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens, slaapproblemen, moeite met concentreren en een afname of toename van eetlust. Ook kan het zijn dat terugkerende gedachten aan de dood een rol spelen. De klachten bij een depressie kunnen een behoorlijke impact hebben op je dagelijkse functioneren. Misschien voel je je niet meer zoals jezelf en vind je het heel moeilijk om je dagelijkse ritme en bezigheden vast te houden. Mensen met een depressie hebben de neiging om zich terug te trekken en bijvoorbeeld in bed te kruipen. Het vervelende is dat dit gedrag de depressie vaak juist in stand houdt of doet toenemen.

Er bestaan verschillende vormen van depressie. De ‘ algemene’ depressieve stoornis wordt gekenmerkt door de sombere stemming en interesseverlies, met daarbij een aantal klachten die hierboven eerder zijn genoemd. Een andere vorm van depressie is de post-partum depressie die bij de vrouw kan ontstaan na de bevalling. Een bipolaire stoornis is een depressieve stoornis waarbij daarnaast ook perioden met extreem opgewekt en ontremd gedrag voorkomt, zogenaamde manische episodes. Nog een andere vorm van depressie is de ‘winterdepressie‘  of ook wel seizoensgebonden depressie stoornis, waarbij iemand gedurende een bepaalde periode van het jaar depressief is en daarbuiten niet. Tot slot spreekt men ook wel eens over de persisterende depressieve stoornis (voorheen de dysthyme stoornis), een ‘chronische’ depressieve stemming met licht-tot matige somberheidsklachten die meer dan 2 jaar aanhoudt.

Het stellen van een depressie diagnose gebeurt door een medisch bevoegd persoon zoals de huisarts of psycholoog. aan de hand van de DSM V, een handboek waarin beschreven staat aan welke criteria de klachten moeten voldoen.

Hulp voor depressie?

Herken jij depressieklachten bij jezelf en heb je het vermoeden dat er meer speelt dan alleen tijdelijke somberheid? Misschien vind je het moeilijk om de klachten te erkennen, of schaam je je ervoor. Dit is echter nergens voor nodig. Bijna 20 procent van de volwassenen in Nederland krijgt ooit te maken met een depressie. Het tijdig signaleren van mogelijke depressieklachten bij jezelf, kan helpen om de klachten te verminderen en verergering te voorkomen. Psychologische behandeling van een depressie bestaat vaak uit cognitieve gedragstherapie, waarbij je onder andere leert om weer een goede dagstructuur aan te houden en je negatieve gedachten te doorbreken. Deze behandeling kan worden gecombineerd met mindfulness.

Overleg met je huisarts of je klachten daadwerkelijk passen bij een depressie,  een doorverwijzing naar een psycholoog kan dan zinvol zijn!