Begin dit jaar is een campagne gestart om depressie meer bespreekbaar te maken. De afgelopen maanden is er veel media aandacht geweest voor de verhalen van mensen die hiermee worstelen. Zo was het programma #jesuisdepri te zien, waarin jongeren vertellen over hun depressie. Een depressie kan iedereen overkomen, een depressie maakt geen onderscheid tussen geslacht, status, opleiding of culturele achtergrond. Ook bekende Nederlanders hebben met depressies te maken gehad, zoals Sophie van den Enk. Columnist Femke Sterken gaat hierover met haar (en anderen) in gesprek en hoort hoe zij hier weer uit is gekomen. Het is fijn dat onbekende en bekende mensen het onderwerp depressie steeds meer bespreekbaar maken, wat het hopelijk voor anderen die hiermee worstelen ook makkelijker maakt.

Share this post onLinkedInFacebookTwitter