Psychische klachten na kanker

Je lichamelijke gezondheid is een groot goed. Een verkoudheid of griepje komen we wel te boven, maar wanneer je geconfronteerd wordt met een ernstige bedreiging van je lichamelijke gezondheid, zoals kanker, kan dit veel impact hebben op je eigen leven en dat van je naasten.

De cijfers liegen er niet om, In Nederland krijgt één op de drie mensen ooit kanker. Gelukkig zorgt vroegtijdig onderzoek en goede medische behandeling voor steeds betere prognoses en leefbaarheid met en na kanker. Ook komt er steeds meer aandacht voor de emotionele impact van kanker. In ziekenhuizen kun je ook tijdens de medische behandelingen, terecht voor psychologische zorg. Dit is belangrijk, want niet alleen het fysiek herstel behoeft aandacht maar zeker ook het psychische herstel!

Als het nog niet ‘over’ is.

Wanneer de behandeling (bijna) is afgerond en je weer terugkomt in de dagelijkse routine, kan het zijn dat het nog niet ‘over’ is. Veel mensen hebben tijdens en na de behandeling van kanker last van psychische klachten zoals angst, piekeren en somberheid. Misschien heeft de ziekte je wel geconfronteerd met de eindigheid van het leven, dat je niet alles onder controle kunt hebben en je je erg machteloos kunt voelen. De angst dat je nog een keer ziek kunt worden kan je soms erg hinderen. Daarnaast kan het goed zijn dat je energie niveau niet meer is zoals voorheen, hiermee omgaan is niet eenvoudig. Het kan ook zijn dat de ziekte je weer doet denken aan iets heftigs dat eerder is gebeurt in je leven. Deze gevoelens en gedachten zijn heel begrijpelijk, het is belangrijk om ze te bespreken en ze niet weg te stoppen. Misschien kom je er met de steun van de mensen om je heen goed door en voel je je steeds weer iets beter.

Psychologische behandeling

Als psychische klachten niet vanzelf weg gaan, kunnen ze ervoor zorgen dat je er bijna dagelijks hinder van ondervindt. Het is soms lastig om te bedenken wanneer de onplezierige emoties er nog ‘gewoon’ bij horen, of wanneer het verstandig is om hier hulp bij te vragen. Misschien maken de mensen om je heen zich wel zorgen en probeer je het zelf heel erg te relativeren. Het is in ieder geval niet goed om er te lang mee door te lopen. Maak je klachten bespreekbaar met de huisarts en overleg welke mogelijkheden er zijn voor hulp. Soms zijn een aantal gesprekken met een praktijkondersteuner GGZ (bij de huisarts) voldoende. Het kan ook zijn dat de gevoelens en gedachten, of zorgen je dusdanig in beslag nemen dat er sprake is van een psychisch probleem, dan is psychologische behandeling zinvol. De behandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Wil je behandeling voor psychische klachten na kanker, dat kun je met de huisarts overleggen voor een doorverwijzing naar HoofdVisie. Lees meer over verwijzing en aanmelding.

HoofdVisie werkt samen met oncologie en oedeemfysiotherapiepraktijk Tieberink, om zo het mentaal èn fysiek herstel optimaal te bevorderen! Daarnaast is HoofdVisie aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie om zo op de hoogte te zijn en blijven van de ontwikkelingen op dit gebied.

“Kanker doet meer met je dan je denkt”

KWF  kankerbestrijding start vanaf 22 september 2017 met een campagne, om duidelijk te maken met welke emotionele problemen kanker patiënten te maken hebben en hoe lastig het kan zijn om daarover te praten. Op de website vind je informatie en diverse filmpjes waarin patiënten vertellen over hun ervaring. Hieronder het verhaal van Henriette.